ALBERTINUM

vzdálenost: 650 m

Umění od romantiky až po současnost představuje nové Albertinum v Drážďanech od svého znovuotevření v roce 2010. Vedle obrazů jsou k vidění rovněž sochy a fotografie slavných umělců jako například Caspar David Friedrich, Gerhard Richter a Rodin. Architektonické mistrovské dílo označované jako „archa umění“ nabízí vedle muzea také restaurátorské dílny a depozitáře, kavárnu na prosvětleném nádvoří a kromě toho také místo pro konání koncertů a divadelních představení.

Otevírací doba: úterý až neděle 10:00 - 18:00 hodin
Grünes Gewölbe Dresden

GRÜNES GEWÖLBE (ZELENÁ KLENBA)

vzdálenost: 800 m

Klenotnice wettinských knížat je veřejnosti přístupná již od roku 1724 a uchovává umělecká díla od doby renesance až po klasicismus. Název pochází je odvozen od tehdy zeleně natřených sloupů původních klenutých prostor. Spolu s Britským muzeem v Londýně se jedná o nejstarší muzeum na světě, které se pyšní více než 3000 exponáty. V roce 2006 zde proběhla nákladná rekonstrukce v objemu za 45 milionů euro, dnes muzeum září novým leskem a zasluhuje mimořádnou pozornost.

Otevírací doba: středa až pondělí 10:00 - 18:00 hodin

MĚSTSKÉ MUZEUM

vzdálenost: 400 m

V bývalém sídle saského zemského sněmu (Landhaus), se nachází drážďanské Městské muzeum. Více než 1000 exponátů a 20 mediálních stanic přibližují 800letou historii města. Ve čtyřech sálech jsou prezentovány dějiny města, kultury a hospodářství, přičemž je zde možno si prohlédnout historické modely města, nejstarší pečeť města a rozsáhlou dokumentaci o bombardování Drážďan v roce 1945. Výstavu završuje 10 x 6 metrů velký pochozí letecký snímek a velký model reliéru zemského hlavního města. V pátek od 12 hodin je vstup zdarma.

Otevírací doba: úterý až neděle 10:00 - 18:00 hodin, pátek 10:00 - 19:00 hodin

Muzeum dopravy

vzdálenost: 700m

V historickém Johanneu na náměstí Neumarkt se nachází Muzeum dopravy, které bylo otevřeno v roce 1956. Na více než 5000 m² výstavní plochy se představují exponáty z železniční, městské, silniční, letecké a lodní dopravy. Díky stále novým výstavám, dopravnímu hřišti a experimentáriu je muzeum zajímavé také pro rodiny s dětmi.

Otevírací doba: úterý až neděle 10:00 - 18:00 hodin

MUZEUM HYGIENY

vzdálenost: 300 m

280.000 návštěvníků za rok se nemůže mýlit. Muzeum hygieny je jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v Drážďanech a založil jej v roce 1912 továrník a výrobce ústní vody “Odol” Karl August Lingner. Stále se měnící výstavy většinou nabízejí možnost samostatného vyzkoušení, jsou svěží, aktuální a velmi pozoruhodné. „Hygiena“ je v tomto muzeu vnímána mnohem více, než by se dalo čekat.

Otevírací doba: úterý až neděle, svátky 10 až 18 hodin

OBRAZÁRNA

vzdálenost: 1000 м

Obrazárna staří mistři a jejích 750 prezentovaných mistrovských děl z období 15. až 18. století se řadí k nejrenomovanějším sbírkám světa. Stěžejními body sbírky jsou italská renesanční díla a holandští a vlámští malíři 17. století. Výstava se nachází v Sempergalerie Zwingeru, který byl pro tento účel schválně vybudován. Sbírka systematicky rozšiřovaná saskými panovníky byla v roce 1754 korunována získáním Raffaelovy Sixtinské Madony a dostalo se jí tak definitivně mezinárodní proslulosti.

Otevírací doba: úterý až neděle 10:00 - 18:00 hodin

SEMPEROVA OPERA

vzdálenost: 1000 м

Operní dům na náměstí Theaterplatz má dlouhou tradici. Nachází se v historickém centru Drážďan. Opera nese jméno svého architekta Gottfrieda Sempera, poprvé byla postavena v letech 1838 bis 1841, o pár let později ovšem kompletně vyhořela. Tak byla pod vedením jeho nejstaršího syna v letech 1871 až 1878 vystavěna podruhé. Od 13. ledna 2006 se v sále a na scéně Semperovy opery každoročně koná ples.

Otevírací doba: http://www.semperoper-erleben.de/de/einlasszeiten/
pokoj:
Počet pokojů: